ျမန္မာ့ သမိုင္းထဲက ျမန္မာ့ ေရႊဆိုင္းသံ

Exhibition Dates : 2nd October 2016
Reception :  2 p.m. on 2nd October
Exhibition Hours : 10 a.m to 6 p.m
Venue : The Yangon Gallery at People’s Park Compound, Near the Planetarium Museum, Alone Road, Yangon.

The Yangon Gallery မွ စီစဥ္က်င္းပေနေသာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မုတ္သုံရာသီအႏုပညာပြဲေတာ္၏ အစီအစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အႏုသဘင္ဒါရုိက္တာ မႏၲေလးသိန္းေဇာ္ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ “ျမန္မာ့ သမိုင္းထဲက ျမန္မာ့ ေရႊဆိုင္းသံ” သို႕ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ျမန္မာ့ဆုိင္းပညာရွင္ မႏၲေလးစိန္တင့္လြင္အဖြဲ႕ႏွင့္ သဘင္ဂီတအႏုပညာရွင္မ်ား ေပါင္းစုပါဝင္သည္။ ပြဲခ်ိန္ – ေန႕လည္ (၂)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအထိ ပြဲရက္ – (၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂)ရက္ေန႕ ပြဲေနရာ – ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္အတြင္း၊ နကၡတ္တာရာျပခန္းအနီး၊အလုံလမ္း၊ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္။ You are cordially invited to “Historic Myanma Musical Ensemble,” presented by Thabin Director Mandalay Thein Zaw as a program of Monsoon Art Festival 2016, organized by The Yangon Gallery. Time – 2 p.m. to 5 p.m. Date – 2nd October, 2016 Venue – The Yangon Gallery at People’s Park, Ahlone Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar. This event is sponsored by AYA Bank in partner with The Yangon Gallery and co-sponsored by Azura Beach Resort, Chaung Tha. The official media partner for this event is The Myanmar Times.